Monday, March 2, 2015

Membongkar Kuburan Untuk Pembangunan Jalan


Tanya:


هل يجوز نبش القبور من أجل الطريق العام، كأن يكون الطريق لا يصلح إلا من المقبرة، فهل يجوز نبشها ووضعها في مقبرة ثانية من أجل المصلحة العامة؟

“Apakah diperbolehkan membongkar kuburan untuk dijadikan jalan umum, misalkan tidak ada jalan lain selain melewati kuburan tersebut. Bolehkah membongkar kuburan tersebut, kemudian meletakkan tulang belulangnya di kuburan kedua demi kemaslahatan umum?”

Jawab:

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjawab:

نبش القبور عند الضرورة من أجل الطريق أفتى بعض علماء اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بجواز ذلك بشرط: ألا يمكن صرف الطريق عن الاتجاه إلى المقبرة، فتنبش القبور وتؤخذ العظام وتوضع في مقبرة

“Kebolehan membongkar kuburan di saat darurat[1] untuk pembuatan jalan telah difatwakan oleh sebagian ulama Al-Lajnah Ad-Da’imah[2] di Kerajaan Arab Saudi dengan dua syarat:

[Pertama] tidak mungkin memindahkan jalan selain ke arah kuburan tersebut

[Kedua] kuburan tersebut dibongkar, tulang-belulangnya diambil kemudian diletakkan di kuburan yang lain” [Liqa’ Al-Bab Al-Maftuh, 2/12][1] Hukum asal membongkar kuburan adalah terlarang, berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam:

كَسْرُ عَظْمِ الْـمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

“Mematahkan tulang mayit seperti mematahkannya ketika hidup.” [HR. Ahmad no. 200, Abu Daud no. 3207, Ibnu Majah no. 1616 dan dishahihkan oleh Al-Albani rahimahumullah dalam Irwa’ul Ghalil no. 763]

[2] Fatawa Al-Lajnah Ad-Da’imah, 9/122 yang saat itu masih diketuai oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah.

No comments:

Post a Comment