Tuesday, September 11, 2012

Pujian Para Sahabat dan Tabi’in Kepada Mu’awiyah


Ada seorang Syi’ah yang sedang mengigau : Bukan nashibi namanya kalau tidak membela Muawiyah. Segala cara akan mereka lakukan untuk membela Muawiyah... Orang yang berakal pasti akan merasa geli melihat ulah para nashibi yang menghalalkan segala cara untuk membela pujaan mereka Muawiyah

Siapakah sebenarnya tokoh-tokoh terdepan yang membela sahabat Mu’awiyah? Apakah mereka Nashibi? Simak nukilan berikut,

1. Umar bin Al-Khathab radhiyallahu ‘anhu berkata :

لا تذكروا معاوية إلا بخير

“Janganlah kalian menyebutkan tentang Mu’awiyah kecuali kebaikan”.[1]

2. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu berkata :

أيها الناس لا تكرهوا إمارة معاوية

“Wahai manusia, janganlah kalian membenci kepemimpinan Mu’awiyah ...”.[2]

3. Abdullah bin Umar bin Al-Khathab radhiyallahu ‘anhuma berkata :

ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية فقيل ولا أبوك؟ قال: أبي عمر -رحمه الله- خير من معاوية، وكان معاوية أسود منه

“Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih cakap dalam memimpin sepeninggal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dari Mu’awiyah.” Lalu dikatakan kepada Ibnu Umar : “Tidak pula ayahmu?” Ibnu Umar menjawab : “Ayahku (Umar) lebih baik darinya, namun Mu’awiyah lebih cakap dalam memimpin dari ayahku”.[3]

4. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata :

ما رأيت رجلاً كان أخلق بالملك من معاوية

“Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih pantas menjadi pemimpin dari Mu’awiyah”[4]

Ibnu Abbas juga pernah ditanya tentang perihal Mu’awiyah lalu ia menjawab :

إنه فقيه

“Sesungguhnya ia (Mu’awiyah) adalah seorang yang faqih”[5]

5. Qatadah rahimahullah berkata :

لو أصبحتم في مثل عمل معاوية لقال أكثركم هذا المهدي

“Seandainya kalian beramal seperti amalan Mu’awiyah tentu kebanyakan dari kalian akan menyangka bahwa ia adalah Al-Mahdi”[6]

6. Mujahid rahimahullah berkata :

لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي

“Seandainya kalian melihat Mu’awiyah, pastilah kalian akan menyatakan bahwa ia adalah Al-Mahdi”[7]

7. Az-Zuhri rahimahullah berkata :

عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخرم منها شيئاً

“Tidak ada celah sedikitpun (bagi musuh –pen-) di masa kepemimpinan Mu’awiyah –ketika beberapa tahun ia memimpin seperti kekhilafahan Umar bin Al-Khathab-”[8]

8. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata :

فلم يكن من ملوك المسلمين خير من معاوية

“Tidak ada pemimpin (raja) kaum Muslimin yang lebih baik dari Mu’awiyah”.[9]

Jadi menurut istilah Syi’ah, Imam Ali pun termasuk Nashibi karena membela kehormatan sahabat Mu’awiyah –semoga Allah meridhai keduanya-

Wabillahit taufiiq

Ditulis oleh Abul Harits di Madinah, 23 Syawwal 1433 H
[1] Al-Bidayah wan Nihayah 8/125
[2] Al-Bidayah wan Nihayah 8/134
[3] Dikeluarkan oleh Al-Khallal dalam As-Sunnah 1/443, Adz-Dzahabi dalam Siyar A’laam An-Nubalaa’ 3/152 dan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah 8/137
[4] Al-Bidayah wan Nihayah 8/137
[5] Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Kitab Fadhaail Ash-Shahabah, Bab Dzikru Mu’awiyah no 3765 dan Fathul Bari 7/103
[6] Dikeluarkan oleh Al-Khallal dalam As-Sunnah 1/438
[7] Al-Bidayah wan Nihayah 1/837
[8] Dikeluarkan oleh Al-Khallal dalam As-Sunnah 1/444 dengan sanad yang shahih
[9] Minhajus Sunnah 6/232

No comments:

Post a Comment