Friday, September 28, 2012

Apakah Al-Qur'an Mengajarkan Tawassul kepada Nabi dan Wali?


Allah ta’ala berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan carilah al-wasilah kepada-Nya. Berjihadlah di jalan-Nya agar kalian beruntung”.[QS. Al-Maidah : 35]

Sebagian orang menyangka bahwa ayat ini berisi anjuran untuk bertawassul kepada nabi dan para wali dalam berdoa, sebagaimana perkataan mereka,

...kami, kalau ziarah kemaqam waly tak pernah meyakini bahwa waly itu sebagai ma’bud kami (yang kami sembah) yang kami yakini mereka adalah orang yang nafsul mutmainnah yang ridha dan diridhai seperti dalam firmannya. Dan kami dalam surat almaidah disuruh mencari WASHILAH.

Nah waly yang kami yakini dekat dengan Allah,maka sesuai dengan firmannya dalam surat almaidah yang memerintahkan kami mencari washilah, maka kami mengikuti firman Allah dengan menjadikan waly sebagai wasilah kami kepada Allah dengan perkataan:

Yaa Sayyidii Yaa Rasulullah… Yaa Sayyidii Aba Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Yaa Sayyidi Syeikh Abdul Qaadir AL-Jilani… Inni atawassalu bikum ilaa Allahi ta’aalaa li fii qodloo-i haajatii… Yaa Waliyullah al-’aarif billah… soohiba hadzihil maqbaroh… Inni atawassalu bika ilaa Allahi ta’aalaa li fii qodloo-i haajatii haadzihi..

Wahai penghulu kami wahai rasul Allah wahai penghulu kami abu bakar, umar,ustman, aly, wahai syekh abdul qadir jailani sesungguhnya kami berwasilah dengan kamu kepada Allah, ta’ala pada menunaikan hajat kami, wahai waliyullah yang berada pada kubur ini sesungguhnya kami berwasilah kepada kamu kapada Allah untuk menunaikan hajat kami ini.

…lihat kami tidak berdoa kepada mereka, kami bertawasul kepada mereka karena mengabungkan pemahaman 2 buah ayat dan aqwal ulama ikutan kami

Bagaimana para ulama memahami ayat tersebut?

Ibnu Katsiir Asy-Syafi’i rahimahullah berkata :

{ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ } قال سفيان الثوري، حدثنا أبي، عن طلحة، عن عطاء، عن ابن عباس: أي القربة. وكذا قال مجاهد [وعطاء] وأبو وائل، والحسن، وقتادة، وعبد الله بن كثير، والسدي، وابن زيد.
وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه

“Sufyan Ats-Tsauri berkata : menceritakan pada kami ayahku, dari Thalhah, dari ‘Atha, dari Ibnu Abbas : “makna al-wasilah adalah mendekatkan diri dengan amal ketaatan. Mujahid[1], ‘Atha[2], Abu Wail[3], Al-Hasan[4], Qatadah[5], Abdullah bin Katsiir[6], As-Suddi[7] dan Ibnu Zaid[8] pun sependapat dengan Ibnu Abbas.”

Qatadah berkata : “al-wasilah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan amal yang dapat mendatangkan keridhoan-Nya”[9]

As-Suyuthi rahimahullah berkata :

"وَابْتَغُوا" اُطْلُبُوا "إلَيْهِ الْوَسِيلَة" مَا يُقَرِّبكُمْ إلَيْهِ مِنْ طَاعَته

Mencari al-wasilah bermakna mencari segala sesuatu yang dapat mendekatkanmu kepada Allah berupa amal ketaatan”[10]

Al-Baidhawi rahimahullah berkata :

أي ما تتوسلون به إلى ثوابه والزلفى منه من فعل الطاعات وترك المعاصي

al-wasilah adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikanmu kepada pahala Allah dan mendekatkan dirimu kepada-Nya dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat”[11]

Al-Aluusiy rahimahullah berkata :

{ الوسيلة } هي فعيلة بمعنى ما يتوسل به ويتقرب إلى الله عز وجل من فعل الطاعات وترك المعاصي

al-wasilah adalah suatu amalan yang dapat menyampaikan dan mendekatkanmu kepada Allah ‘azza wajalla dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat”[12]

Ar-Raazi rahimahullah berkata :

وكونوا متقين عن معاصي الله ، متوسلين إلى الله بطاعات الله

“mencari al-wasilah bermakna menjaga diri dari kemaksiatan dan bertawassul kepada Allah dengan amal ketaatan”

As-Sa’di rahimahullah berkata :

أي: القرب منه، والحظوة لديه، والحب له، وذلك بأداء فرائضه القلبية، كالحب له وفيه، والخوف والرجاء، والإنابة والتوكل. والبدنية: كالزكاة والحج. والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها

“mencari al-wasilah bermakna mendekatkan diri kepada Allah, melangkah di hadapan-Nya dan mencintai-Nya. Hal itu dapat dicapai dengan menunaikan amalan hati yang wajib seperti mencintai-Nya, cinta di jalan-Nya, khauf, raja’, inabah, tawakal dan melaksanakan amalan badan seperti zakat, haji, shalat dan semisalnya.”[13]

As-Samarqandi rahimahullah berkata :

{ وابتغوا إِلَيهِ الوسيلة } يعني اطلبوا القرابة والفضيلة بالأعمال الصالحة

“mencari al-wasilah yakni mendekatkan diri dan mencari keutamaan dengan amal-amal yang shalih”[14]

Dari uraian para imam ahli tafsir di atas, tidak diragukan lagi bahwa berdalil dengan ayat Al-Maidah ayat 35 untuk membolehkan tawassul kepada nabi dan para wali adalah sebuah kekeliruan, berawal dari kesalahpahaman mereka dalam menafsirkan ayat tersebut.

Allahua’lam


Ditulis oleh Abul-Harits di Madinah 12 Dzulqa’dah 1433 H[1] Imam Ath-Thabari berkata :
حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"وابتغوا إليه الوسيلة"، القربة إلى الله جل وعزّ
[2] حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع= ح، وحدثنا سفيان قال، حدثنا أبي عن طلحة، عن عطاء:"وابتغوا إليه الوسيلة"، قال: القربة

[3] وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا زيد بن الحباب، عن سفيان عن منصور، عن أبي وائل:"وابتغوا إليه الوسيلة"، قال: القربة في الأعمال

[4] حدثني المثني قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الرزاق قال، خبرنا معمر، عن الحسن في قوله:"وابتغوا إليه الوسيلة"، قال: القربة

[5] حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:"وابتغوا إليه الوسيلة"، أي: تقربوا إليه بطاعته والعملِ بما يرضيه

[6] حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير قوله:"وابتغوا إليه الوسيلة"، قال: القربة

[7] حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أحمد قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة"، قال: فهي المسألة والقربة

[8] حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:"وابتغوا إليه الوسيلة"، قال: المحبّة، تحبّبوا إلى الله. وقرأ:( أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ )

[9] Tafsir Ibnu Katsiir 103/3
[10] Tafsiir Al-Jalaalain 211/2
[11] Tafsiir Al-Baidhawi 72/2
[12] Tafsiir Al-Aluusiy 470/4
[13] Tafsiir As-Sa’di 230/1
[14] Tafsiir As-Samarqandi 472/1

1 comment:

  1. "Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa apapun slama bkan dosa atau pmutusan silaturahmi, kecuali allah akan memberikannya salah satu dari tiga: allah sgerakan pengabulannya didunia, allah simpan di akhirat, atau allah akan memalingkannya dari kejelekan yang smisalnya. Hr ahmad

    ReplyDelete